โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

12003255_711262952338801_2669637463600028894_n

โรงเรียนเรียนบ้านบุมะขามป้อม เป็นตัวแทนโรงเรียนในอำเภอบ้านด่าน เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด

เมื่อวันที่  23 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  ได้เป็นตัวแทนอำเภอบ้านด่าน  เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด  นำโดยนางสุดาพร หงส์นคร นักวิชาการศึกษา เป็นประธานในการประเมินร่วมกับคณะกรรมการจากสาธารณสุขจังหวัด  การประเมินในครั้งนี้ ได้ประเมินองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง  10  องค์ประกอบ และประเมินกิจกรรมเด็กไทยทำได้   โดยมี  3  กิจกรรม รวมทั้ง สุขาน่าใช้  เด็กไทยฟันดีและอาหารสะอาดปลอดภัย  ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะที่ปรึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่  อสม. ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน  และมีนายทวีศักดิ์ ปรัชญพฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านและคณะร่วมให้กำลังใจและร่วมเตรียมการประเมิน  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเข้าสู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต่อไป

เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม .. รายงาน

 

Advertisements