อนุบาลบุรีรัมย์รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล

124011

เมื่อวันที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๕๘  ดร.อำนาจ อยู่คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี และคณะกรรมการนิเทศและติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานและประเมินโครงการโรงเรียน มาตรฐานสากล ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โดยมีนายมานะ  อักษรรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประทีป หีบแก้ว… รายงาน