อนุบาลบุรีรัมย์มอบรางวัลแก่นักเรียนด้านวิชาการ

124007

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันทางวิชาการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี

เมื่อวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๘ นายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ได้แก่

  • การสอบแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
  • การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
    รางวัลที่ ๑   ได้แก่ ด.ญ.นฤดี  ปรีฐนัทธ์ และ ด.ช.คชรักษ์  เที่ยงคาม
    รางวัลที่ ๒.  ได้แก่ ด.ญ.ครองขวัญ  สุทธิ และ ด.ญ.วรภาดา  ลับโกษา
  • โครงงานภาษาอังกฤษ มูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา ประจำปี  ๒๕๕๘  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑   ได้แก่ ด.ญ.นฤดี   ปรีฐนัทธ์  ด.ญ.ครองขวัญ   สุทธิ และ ด.ญ.กมลพัชร  พัชรมนตรี

ประทีป  หีบแก้ว : รายงาน

Advertisements