โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ บูรณาการกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

123023

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ บูรณาการกิจกรรมวันแม่ วันภาษาไทยและวันอาเซียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายเมธา พวงเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งทางโรงเรียนได้บูรณาการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทย และวันอาเซียนขึ้นในวันเดียวกัน โดยภาคเช้าเป็นกิจกรรมวันแม่และการแสดงของนักเรียน ส่วนภาคบ่ายจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างทั่วถึง เช่น ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดอาเซียน  กิจกรรมต่อปากต่อคำ  กิจกรรมต่อความยาวสาวความยืด กิจกรรมวาดภาพอาเซียน กิจกรรมร้องเพลงอาเซียน  ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และยังได้จัดมีการแข่งขันกีฬาแม่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน สร้างสรรค์ความรักความสามัคคีด้วย

กนกพงษ์ สีนาม.. รายงาน

Advertisements