เลขาธิการ กพฐ.มอบรางวัลแก่นักเรียนตัวแทนแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ

123014

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบราวัลแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นำเด็กชายพสธร อมรชัยกิจ เข้ารับรางวัลและของที่ระลึกจากนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนนักเรียนไทย ซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Mathematics Science Olympiad 2015) ซึ่งจะจัดการแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘

ประทีป หีบแก้ว .. รายงาน

Advertisements