เขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

123005

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) นำคณะครูและนักเรียนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้จัดขึ้นในโอกาสวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และให้ครูนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เรียนรู้และตระหนักในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทุกปี

อุษณีษ์ นึกชอบ .. รายงาน