อนุบาลบุรีรัมย์ ทำบุญร่วมประเพณีวันเข้าพรรษา

123001

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาและส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๘ นายมานะ  อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดขึ้นในวันเขาพรรษา ประจำปี  ๒๕๕๘  เพื่อสืบทอดประเพณีวันสำคัญทางศาสนา โดยได้แต่งชุดไทยและผ้าพื้นเมืองของบุรีรัมย์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย  นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้นำผ้าป่าไปทอดถวาย ณ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์   จำนวนทั้งสิ้น  ๑๑๐,๐๙๙  บาท 

ประทีป หีบแก้ว… รายงาน

Advertisements