กลุ่มบ้านด่าน ๒ อบรมลูกเสือจราจร

0080 กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๒ ร่วมกับตำรวจภูธรอำเภอบ้านด่าน จัดฝึกอบรมลูกเสือวิชาจราจร เพื่อให้มีความรู้เรื่องกฎจราจร สามารถใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือจัดระเบียบการจราจรในชุมชนได้…. นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือวิชาจราจร ซึ่งกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๒ จัดขึ้นที่หอประชุมเทศบาลตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านกะชาย และโรงเรียนในกลุ่มบ้านด่าน จำนวน ๗๐ คน เข้ารับการอบรม  และได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านด่านให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักกฎระเบียบการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือจัดระเบียบการจราจรในชุมชนได้ ใช้ระยะเวลาการอบรม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  และมีนายวิรัตน์ พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะชาย  เป็นผู้อำนวยการฝึกการอบรม

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ .. รายงาน

ข่าวนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ สพฐ.

Advertisements