สโมสรโรตารี่บุรีรัมย์ มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม

122041

สโมสรโรตารี่บุรีรัมย์ มอบเครื่องกรองน้ำดื่มให้โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมาน้ำสะอาดสำหรับดื่มตลอดปี…..

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ สโมสรโรตารีบุรีรัมย์ นำโดย คุณภัทราวดี นพสุวรรณวงศ์ นายกสโมสรโรตารีบุรีรัมย์ และคณะได้เดินทางมามอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ โดยมี นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายคำตัน คุณรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชุมชน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกกิจกรรมหนึ่งของสโมสรโรตารี่บุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด ผ่านการกรองด้วยเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพไว้ใช้ตลอดปี

ปุณณภา สามิบัติ … รายงาน

Advertisements