ประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

38

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๓ ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีโครงงานจากโรงเรียนในสังกัดร่วมประกวด ดังนี้

 • โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)
  – โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  – โรงเรียนบ้านโคกระกา
 • โครงงานวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา) – โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
 • โครงงานคณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษา)
  – โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  – โรงเรียนวัดหนองปล่อง
 • โครงงานภาษาอังกฤษ (ประถมศึกษา) – โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • โครงงานประวัติศาสตร์ (ประถมศึกษา) – โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
 • โครงงานคุณธรรม (ประถมศึกษา) – โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

สำหรับโครงงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา จะมีการประกวดระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

 

Advertisements