สายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน

122015

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ตามโครงการ  “สายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน  ประจำปี  พ.ศ. 2558”  

เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2558  นายสมชาย  ทองสีมัน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  ได้นำคณะผู้พิพากษา  และเจ้าหน้าที่ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองสองห้องตามโครงการ  “สายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน  ประจำปี  พ.ศ. 2558”  ซึ่งในโครงการประกอบด้วย  การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  จำนวน 20  ทุน  ปลูกต้นไม้   เลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนักเรียน  รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมต้อนรับ

 เกียรติศักดิ์  รสจันทร์…รายงาน

Advertisements