โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

122001

เมื่อวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต  1  ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 119 คน และคณะครู 16 คน เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วัดทุ่งโพธิ์    ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายธนภัทร  สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม เป็นประธานในพิธีเปิด  การจัดทำโครงการค่ายคุณธรรม  จริยธรรมครั้งนี้มีกิจกรรมการอบรมที่หลากหลาย เป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น  โดยในวันปิดการอบรมได้รับเมตตาจาก  พระประสาธน์สารคุณ    เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์(ฝ่ายธรรมยุติ) เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตร และกล่าวสัมโมทนียคาถาและปิดการอบรม

วุฒินันท์  ดาทอง  ….รายงาน

Advertisements