ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

0640

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving  ซึ่งเป็นโครงการที่ สพฐ.กำหนดให้จัดขึ้น เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น มีความรู้ มีทักษะในการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อประสบเหตุทางน้ำ และรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ให้ความช่วยเหลือ  มีนักเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม ๒ รุ่น จำนวน ๒๘๐ คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

ศากุน ศิริพานิช/อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน