อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

 

121.024

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้ความรูแก่บุคลากรในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2558  เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังคุ้มครองดูแลนักเรียน  โดยมีข้าราชการครูสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และ เขต 4 เข้ารับการอบรม รวม 182 คน ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม  2558

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี …รายงาน

Advertisements