มูลนิธิบิ๊กซีมอบอาคารเรียน

9922

มูลนิธิบิ๊กซี มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) มูลค่า ๑.๘ ล้านบาท  พร้อมหนังสือชุด AEC รองรับการเปิดเขตการค้าเสรี ปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นายดำรงชัย เนรมิตรตกพงศ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนบิ๊กซี โดยมี นางสาวสุพัตรา เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขานุการมูลนิธิบิ๊กซีไทย นายโรจนะ กฤษเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการมูลนิธิบิ๊กซีไทย และนายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธี  เป็นอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๔/๒๖ อาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๓ ห้องเรียน งบประมาณก่อสร้าง ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมครุภัณฑ์ และยังได้มอบหนังสือชุด AEC แก่ห้องสมุดของโรงเรียนให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย

นางสาวสุพัตรา เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขานุการมูลนิธิบิ๊กซีไทย  กล่าวว่า มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนอย่างต่อเนื่องมา ๑๒ ปี  สร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารมาแล้ว ๔๑ หลัง   นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนต่อเนื่องระดับ ม.๑-๖ จำนวนกว่า ๒๘,๐๐๐ ทุน และทุนต่อเนื่องระดับ ม.๑-๓  รวม ๑๒,๒๐๒ ทุน  กิจกรรมค่ายบิ๊กซีเรียนรู้นอกห้องเรียน  การสร้างสนามกีฬา ห้องสมุด และมอบหนังสือชุดความรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านของเยาวชน รวมงบประมาณที่ผ่านมาประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท

ศากุน ศิริพานิช/อภิรักษ์ จันทวี… รายงาน

Advertisements