วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

6050

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยนางกาญจนา ศิริมนทกาน ผอ.กลุ่มอำนวยการ และข้าราชการในกลุ่ม เป็นตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานพิธีวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้น ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี  ในการนี้ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๗ ราย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements