กลุ่มเมือง 4 จัดมหกรรมวิชาการ สืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน

11833

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558  นายเอกชัย กาญจนา รองผอ.สพป.บร.1 ได้เป็นประธานในพิธี เปิด “งานมหกรรมวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 2” ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)  โดยมีนายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์ ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียนและ โรงเรียนมัธยมกลันทาพิทยาคม อบต.ถลุงเหล็ก โรงพยาบาลชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนิทรรศการของครู นักเรียน ชุมชน สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน การแสดงบนเวทีของนักเรียน การมอบทุนการศึกษา การประกวดวาดภาพ  การตอบปัญหาอาเซียน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย การนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาแสดงและจำหน่าย การบริการตัดผมฟรี การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีของวิทยาลัยสารพัดช่าง  งานครั้งนี้ ครู นักเรียน ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บร 1 และนางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม ได้ร่วมชมงาน เพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะครู นักเรียนด้วย

                                         ไตรวัลย์ อนุรักษากรกุล .. รายงาน

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

Advertisements