อนุบาลบุรีรัมย์พัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียนช่วงปิดเทอม

118023

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้มีความพร้อในการศึกษาต่อระดับชั้นที่สูงขึ้นในปีการศึกษาหน้า

นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมยฺ เปิดเผยว่า ในช่วงปิดภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  ๒ กิจกรรม โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  คือ โครงการติวเข้มเสริมความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จะไปสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่นๆ  ๕ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดยมีครูผู้สอนสายชั้น ป.๖ เป็นผู้รับผิดชอบ  อีกโครงการคือ โครงการปรับพื้นฐานความรู็วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ป.๒/๖  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนห้อง IELEP ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีครูต่างชาติเป็นวิทยากร คือ Mr.Simon Rouse  จากอังกฤษและ Mr Jerah  Plucker  จากสหรัฐอเมริกา

ประทีบ หีบแก้ว … รายงาน 

 

Advertisements