รางวัลพระราชทานระดับจังหวัด

8030

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   โดยนายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ดังนี้

  • เด็กหญิง เบญจวรรณ ดวงทิพย์ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง อ.เมืองบุรีรัมย์
  • โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” อ.เมืองบุรีรัมย์
  • โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ อ.เมืองบุรีรัมย์

ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการประเมิน รางวัลพระราชทานด้วย

Advertisements