โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ

118009

โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ  กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี  ให้แก่นักเรียน จำนวน ๔๐ นาย ที่ค่ายลูกเสือ ตชด. ๒๑๕  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายรักษ์เมือง  มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ควบคุมดูแลตลอดการฝึก ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

ธัญลักษณ์ การเกษ.. รายงาน

Advertisements