โรงเรียนบ้านผไทรินทร์นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ

11733

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่าย ตชด.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งด้านสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ ความสามัคคีในหมู่คณะ การทำงานเป็นทีม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และเพื่อให้ผู้เรียนนำมาใช้พัฒนาตนเองในการเรียนต่อไป

กนกพงศ์ สีนาม …  ถ่ายภาพ/รายงาน

Advertisements