โรงเรียนบ้านตูบช้าง ชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษ

11731

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ชนะเลิศการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๑-ม.๑  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับชาติ

นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบช้าง เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านตูบช้าง ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพค เมืองทองธานี   ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    และได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย

  • เด็กหญิงศิริพร สังข์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  • เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
  • เด็กหญิงกันยา มุ่งดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
  • เด็กชายนพดล วิลาวรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
  • นางสาวชนาภา มนตะราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โดยมีนางสาวพรวรินทร์ สำเริงรัมย์ และนางสิริกาญจน์ ธัญโรจน์วรภัทร เป็นครูผู้ฝึกสอน

     พรวรินทร์  สำเริงรัมย์ … รายงาน

Advertisements