รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ภาพยนตร์สั้นระดับ ป.๑ – ๖

11724

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ “การประกวดภาพยนตร์สั้นระดับ ป.๑ – ๖” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่คณะครูและนักเรียน ที่เป็นตัวแทนไปการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับ ป.๑ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี  และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ซึ่งได้รั้บเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย

  • เด็กชายพิพัฒน์พงษ์     จงปัตนา         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • เด็กชายณรงค์วิทย์    อังกุลดี          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • เด็กหญิงณิชารีย์       สีโสภณ          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
  • เด็กหญิงภัณฑิรา    แป้นทอง        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
  • เด็กหญิงฏิปาสวี      วาลีประโคน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

โดยมีนายเรืองยศ  ล้อธีรพันธ์  นางรัฐกานต์  ล้อธีรพันธ์   และนางขนิษฐา นิวัตินุวงษ์   ครู ชำนาญการพิเศษเป็นผู้ควบคุมทีม

ประทีป หีบแก้ว…. รายงาน

Advertisements