รองชนะเลิศอันดับ ๒ มาร์ชชิ่งความดี ระดับประเทศ

 

11718

โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดมาร์ชชิ่งความดี (Goodness Marching Contest)ระดับประเทศ
       เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้นำคณะครูและบุคลากร และนักเรียน  เข้าประกวดมาร์ชชิ่งความดี(Goodness Marching Contest) ระดับประเทศ ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ผลการประกวดโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้รับประกาศเกียรติคุณจาก พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

หาญณรงค์ พันธ์พงษ์… รายงาน

Advertisements