โรตารี่สุริยวงศ์ สนับสนุนการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

11702

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  คณะกรรมการและสมาชิกสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ พระราม ๓ สุริยวงศ์ สวนหลวง เดินทางมามอบเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ พร้อมทุนการศึกษา ๕๐ ทุน และอุปกรณ์การเรียน  รวมมูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาแก่นักเรียน โดยมีนายยุทธการ เสนากลาง ผอ.โรงเรียน  นายศิวสรรค์ ขอบใจกลาง นายก อบต.หนองโดน และ นางสาวนิศารัตน์ ฉิมรัมย์ กำนันตำบลหนองโดนประสาทวิทย์ ร่วมรับมอบ

ยุทธการ เสนากลาง.. รายงาน

Advertisements