โรงเรียนวัดห้วยหวายฯทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

82

ชุมชน และศิษย์เก่า ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาให้โรงเรียนวัดห้วยหวายฯ ได้ทุนกว่า ๑.๑ ล้านบาท

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ได้จัดวัดรวมน้ำใจขึ้น โดยมีชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน คณะศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้นำชุมชน ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดททุนสมทบการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลของโรงเรียน ได้ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้่น ๑,๑๔๕,๙๗๐ บาท เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๘

เครือข่ายประชาสัมพันธ์… รายงาน

 

Advertisements