วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

59
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งโรงเรียนได้จัดขึ้น โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านสาส์นวันเด็กของ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และจัดให้มีกิจกรรมต่าง อาทิเช่น การตอบปัญหา การเล่นเกมต่างๆ
ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ๒ คน คือ

๑.เด็กชายพสธร อมรชัยกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ (สสวท.) ที่เป็นนักเรียนจากจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒ คน จากการแข่งขันกับนักเรียนทั้งหมด ๕๑,๓๑๐ คน เพื่อคัดเลือกเข้ารอบ จำนวน ๑,๑๖๕ คน

๒.เด็กชายพสิทธิ์ พิมพ์ภู ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) มูลค่าประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท นำคืนเจ้าของที่ทำหล่นไว้หน้าเสาธง ซึ่งเป็นนักเรียนที่สมควรได้รับการยกย่อง ชมเชย แก่สาธารณะชนต่อไป

ประทีป หีบแก้ว… รายงาน

Advertisements