สวายสอ(ประชาบูรณะ) ชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดีระดับภาค

55

โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดี(Goodness Marching Contest) ระดับภาค

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้นำคณะครูและบุคลากร และนักเรียน เข้าประกวดมาร์ชชิ่ง
ความดี (Goodness Marching Contest) ระดับภาค ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งผลการประกวดทีมจากโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านพลเรือเอกณรงค์ณรงค์ พิพัฒนาศัย พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

หาญณรงค์ พันธ์พงษ์… รายงาน

Advertisements