บุมะขามป้อม คว้ารางวัลชนะเลิศ Impromptu Speech ระดับภาค

51

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม นำนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ที่ จังหวัดสกลนคร รวม ๖ รายการ  ซึ่งผลการแข่งขันได้รับ ๓ เหรียญทอง และ ๑ เหรียญทองแดง และมี ๑ กิจกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป ดังนี้

  • การแข่งขันการพูด ภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับ ม.๑-๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งต่อในระดับชาติต่อไป
  • การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  • การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.๑-๓  รางวัลเหรียญทอง
  • การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับ ม.๑-๓  รางวัลเหรียญทองแดง
  • การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับ ม.๑-๓  ได้เข้าร่วม
  • การแข่งขัน Spelling bee ระดับ ม.๑-๓   ได้เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับ ม.๑-๓ ซึ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ เด็กหญิงนิภาพร จะชานรัมย์ นักเรียนชั้น ม.๓  โดยมีนางลำพวน ฤทธิแก้ว เป็นผู้ฝึกสอน

รพีพร ศรีรักษา … รายงาน

Advertisements