ชมรมตะโกรายสัมพันธ์สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านตะขบฯ

49

โรงเรียนวัดบ้านตะขบฯ  อำเภอลำปลายมาศ   ได้รับมอบเงินจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท จากชมรมตะโกรายสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน นอกจากนั้นชมรมตะโกรายสัมพันธ์ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมมอบถาดอาหาร ,ชุดกีฬา,กระเป๋านักเรียน, อุปกรณ์การเรียน,อุปกรณ์กีฬา  และร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนกับทีมชมรมตะโกรายสัมพันธ์ด้วย

สมยศ  นามแก้ว .. รายงาน

Advertisements