รร.บ้านโคกวัด จัดกิจกรรมวันพ่อ

21 เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโคกวัด อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น โดยมีนายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนทุกคน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่กำลังจะมาถึง  และให้ทุกคนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด เป็นหนึ่งในกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ และให้นักเรียนทุกคนระลึกพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดด้วย

ออมสิน จรูญรักษ์ .. รายงาน

 

Advertisements