โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม จัดกีฬาเขียว-เหลืองเกมส์

05โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เขียว-เหลืองเกมส์ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย  โดยมีนายสมบัติ  โยงรัมย์  นายกเทศมนตรีตำบลปราสาท เป็นประธานในพิธีเปิด  ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีกีฬาทั้งหมด ๗ ประเภทกีฬาด้วยกัน คือ ฟุตบอล  วอลเลย์บอล ตะกร้อ  ฟุตซอล  เปตอง แชร์บอล และ การแข่งขันกีฬาชักเย่อ การแข่งขันครั้งนี้ได้แบ่งนักกีฬาเป็นระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยแบ่งเป็น ๒ สี คือ สีเขียว กับสีเหลือง โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๒๓๐  คน

รพีพร  ศรีรักษา  เครือข่ายประชาสัมพันธ์…รายงาน

Advertisements