สโมสรไลออนส์มิตรภาพบุรีรัมย์ มอบรถจักรยานยืมเรียน

4472

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายวรวุฒิ วงศ์ธนากิจเจริญ นายกสโมสรไลออนส์มิตรภาพบุรีรัมย์ และคณะกรรมการบริหารฯ ได้มอบรถจักรยานยืมเรียน ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕ โรงเรียน รวม ๓๕ คัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสารภี โรงเรียนบ้านหนองปรือ และโรงเรียนบ้านตลาดควาย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ และโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สังกัด สพม. ๓๒  ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่บ้านไกลโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์   โดยมีนายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธา่นรับมอบและกล่าวขอบคุณ

สโมสรไลออนส์มิตรภาพบุรีรัมย์ เป็นการรวมกลุ่มของนักธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์  ซึ่งที่ผ่านมาได้กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด อาทิ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  โครงการจัดทำสนามเด็กเล่น  มอบเตียงพยาบาล และโครงการจักรยานยืมเรียน ฯลฯ

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน