รับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกลางเพชรฯ

01

พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม พร้อมด้วยญาติธรรม สร้างอาคารเรียนพร้อมครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนบ้านกลางเพชร ฯ มูลค่า ๓.๕ ล้านบาท

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน  ซึ่งพระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล พร้อมด้วยนางอรัญญา วิทยฐานกรณ์และคณะญาติธรรม ได้บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง พร้อมครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) รวมมูลค่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่เรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

โรงเรียนบ้านกลางเพชร  (สุโขวิทยา) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีนายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน  ๑๐๖ คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๘ ห้องเรียน  อาคารเรียนของโรงเรียนไม่เพียงพอและสร้างมานานกว่า ๓๐ ปี จึงได้ทำโครงการขอรับสนับสนุนจากพระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม ซึ่งก็ได้รับเมตตาบอกบุญและรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาสร้างให้ในครั้งนี้

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี … รายงานข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

Advertisements