นักเรียนบ้านหนองแวง รับทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

IMG_120442480416572

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง ได้รับคัดเลือกจากการเขียนเรียงความให้รับทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

นายประเสริฐ  สำเรียนรัมย์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง เปิดเผยว่า โรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ตามศักยภาพ   โดยโครงการดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์แคมป์…ปลูกฝัน ปลูกปัญญา ได้ให้นักเรียนที่เป็นบุตรเกษตรกรในโครงการ เขียนเรียงความ หัวข้อ “ชีวิตที่ดีขึ้นกับต้นกระดาษบนคันนา”   เข้าประกวด  ซึ่งผลงานของ เด็กหญิงธวัลรัตน์   สิมพลี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือก และได้รับทุนเดินทางร่วมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ที่โรงเรียนอาชีวะผู่หนิง  ณ  มณฑลกวางตุ้ง เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ ๑-๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๗   ทั้งนี้ เด็กหญิงธวัลรัตน์   สิมพลี  มีนางศรีเสาวลักษณ์  ละมุล  เป็นครูประจำชั้น

สุภาวดี แสงโทโพธิ์ … รายงาน

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

Advertisements