โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๕๕๗

3103

เมื่อวันที่  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้องเงินรางวัล แก่โรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้

  • ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก
    ชนะเลิศ – โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
  • ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
    ชนะเลิศ – โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
    รองชนะเลิศอันดับ ๑ – โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
    รองชนะเลิศอันดับ ๒ – โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)

ศากุน  ศิริพานิช … รายงาน

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.Advertisements