FedEx.มอบอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา

2446

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งบริษัทเฟดเอ็กซ์เพรส (Federal Express Corporation) ร่วมกับหอการค้าอเมริกัน (AMCHAM Thailand) สร้างให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา อ.บ้านด่าน  โดยมี มิสเตอร์เดวิด คาร์เด็ก กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนเดินทางมามอบอาคารเรียนพร้อมด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุกคน  นอกจากนี้ ได้มีอาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ร่วมกิจกรรมทำนาข้าวเบอรี่กับนักเรียนและชุมชน

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีนักเรียน ๖๕ คน ครู ๔ คน ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากชุมชนจ้างครูช่วยสอนและบุคลากรอื่นๆ อีก ๖ คน  ที่ผ่านมาได้รับความสนับสนุนจากบริษัทเฟดเอ็กซ์เพรสมาแล้ว ๓ ครั้ง  ได้แก่ สร้างอาคารเรียน ๑ หลัง  มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม และสร้างสนามเด็กเล่น สำหรับอาคารเรียนอนุบาลนี้มูลค่าก่อสร้างกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.