โรงเรียนบ้านหนองโสน เผยแพร่การแสดงหุ่นสาย

01

โรงเรียนบ้านหนองโสน เปิดโรงละครหุ่นสายขึ้นในโรงเรียน และนำไปร่วมแสดงในโอกาสต่างๆ เพื่อสืบทอดการแสดงหุ่นสายไทย และฝึกการผูกเล่าเรื่องราวตำนานในท้องถิ่นแก่นักเรียน

มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม ได้ส่งเสริมศิลปะหุ่นสายให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโสน โดยสอนการสร้างหุ่น การชักหุ่น การผูกเรื่องเพื่อแสดงให้แก่นักเรียนต่อเนื่องมากว่า ๓ ปี  ซึ่งปัจจุบันนักเรียนสามารถแสดงหุ่นสายเป็นเรื่องราวต่างๆ ได้ และเปิดโรงละครหุ่นสายขึ้นในโรงเรียน  นอกจากนี้ยังได้นำหุ่นสายไปแสดงในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลหุ่นสาย สานใจ สายใยชุมชน ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดอัมพวา และแสดงในเวทีถนนคนเดินของจังหวัดบุรีรัมย์หลายครั้ง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหุ่นไทย รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวตำนานความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่แฝงแง่คิดแก่ผู้ชม    นอกจากนี้มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม ได้มาถ่ายทำสารคดีหุ่นสายในโรงเรียนเพื่อนำไปฉายในงานเทศกาลหุ่นโลก ช่วงวันที่ ๑-๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ด้วย

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

ข่าวนี้ จากเว็บไซต์ สพฐ.

 

Advertisements