กลุ่มลำปลายมาศ ๘ จัดค่ายคุณธรรม

1862

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนขึ้น ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดชัยมงคล อ.ลำปลายมาศ  โดยมีนายโสภณ  ซารัมย์ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมีนายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดค่ายคุณธรรมครั้งนี้  ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖  จากโรงเรียนในกลุ่มลำปลายมาศ ทั้ง ๘ โรงเรียน  รวม ๒๔๕ คน เข้ารับการอบรม ระยะเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๗

ศากุน ศิริพานิช / อภิชาติ อินยะโพธิ์.. รายงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม