มอบหนังสือห้องสมุดโรงเรียนบ้านโยนช้า

22

ผู้มีจิตศรัทธามอบหนังสือสำหรับเด็กให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) เพื่อประโยชน์ในการสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน 

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาจากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในชนบท ซึ่งเป็นญาติของคุณครูสุชาติ รสหอม  จัดส่งหนังสือ “Humanity Books”(หน้งสือนานาชาติ เพื่อน้อง)  หลายร้อยเล่ม คิดเป็นเงินไทย เกือบหนึ่งแสนบาท  มาให้โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)  เพื่อเป็นหนังสืออ่านเสริมความรู้ประจำห้องสมุดโรงเรียน  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเพิ่มพูความรู้ รวมทั้งให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย

ศิริวัชร์ เวียงอินทร์.. รายงาน

 

Advertisements