การเลือกตั้งผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

8734

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตามจุดที่กำหนดให้เป็นสถานที่เลือกตั้งของแต่ละกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๒๐ กลุ่ม ซึ่งในภาพรวมเหตุการณ์เป็นปกติ และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กำชับให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายสำเภา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินการเตรียมการเลือกตั้ง ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. ที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ด้วย

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี…รายงาน