พิธีลงนามสร้างอาคารเรียน “มูลนิธิ Big –C”

01

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗   “มูลนิธิ Big –C”  โดยนางสาวสุพัตรา เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิบิ๊กซี  นางสาวอริสรา สมใจ ผู้จักการ บมจ. Big –C ซุปเปอร์เซนเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ และคณะ พร้อมด้วยนายเอกชัย กาญจนา นายประมวล บุญฑีฆ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้ร่วมพิธีลงนามสร้างอาคารเรียน “มูลนิธิ Big –C” ณ โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิบิ๊กซี ได้สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน โดยจะสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนเป็นประจำทุกปี สำหรับโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)  ได้รับสนุนสนุนอาคารเรียนในปีนี้ ๑ หลัง มูลค่า ๑.๗ ล้านบาท

 (หาญณรงค์ พันธ์พงษ์…รายงาน)

ข่าวนี้ จากเว็บไซต์ สพฐ.

Advertisements