กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 5 แข่งขันทักษะวิชาการ

1692

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๕ แข่งขันทักษะนักเรียนคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๕ “สุดยอดศิลปหัตถกรรมนำเด็กไทยก้าวไกลหนึ่งในอาเซียน” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหลักเขต  เพื่อให้โรงเรียนในกลุ่มนำนักเรียนที่มีความสามารถทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระวิชาต่างๆ มาประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ศากุน ศิริพานิช / อภิชาติ อินยะโพธิ์ .. รายงาน

Advertisements