โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

06

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผอ.โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าวัดทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดธรรมธีราราม อ.เมืองบุรีรัมย์ และในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา คณะครูนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในนามวัธรรมธีราราม ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อสืบทอกประเพณีวันสำคัญทางศาสนาพุทธด้วย

อุษณีษ์ นึกชอบ..รายงาน

Advertisements