โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ร่วมประเพณีวันเข้าพรรษา

01

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยคณะครูได้จัดขบวนผ้าซิ่นตีนแดง และมีขบวนฟ้อนรำของนักเรียน รวมทั้งได้ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวายวัดกลางพระอารามหลวงร่วมกับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ส่วนในคืนวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ซึ่งมีกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา  โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงธรรมะ    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  ได้รับรางวัลจากนายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  การประกวดครั้งนี้มีนายพิษณุ ไสยประจำ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม  และนักเรียนชั้น ป.๕/๑ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ๖ คน ได้แก่

  • ด.ญ.ภัณฑิรา แป้นทอง
  • ด.ญ.วรัชยา โมคกุล
  • ด.ญ.กัญญาภัค น้อยพลี
  • ด.ญ.จิราพัชร วันล้วน
  • ด.ญ.อรัญญา ลำไธสง
  • ด.ญ.พิชชา พวงทอง

ประทีป หีบแก้ว …. รายงาน

Advertisements