โรงเรียนบ้านโคกวัดถวายเทียนจำนำพรรษา

10

นายสัมพันธ์  ทัศนาวิวัฒน์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกวัด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันทอดถวายเทียนจำนำพรรษแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดทักษิณาวาส  ตามประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธและเพื่อให้ครูนักเรียนได้ร่วมทำบุญสืบทอดพระศาสนา  นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะครูนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดขึ้นด้วย

ออมสิน  จรูญรักษ์ ..รายงาน

Advertisements