สพป.คัดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

IMG_6646

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประกวดระดับจังหวัด และระดับภาคต่อไป

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๒ กำหนดจัดในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประกวดโครงงานนักเรียนขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันระดับจังหวัดและระดับภาค  โดยมีโครงงานที่ส่งเข้าแข่งขันแยกตามประเภท ดังนี้

  • โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ระดับประถมศึกษา ๕ โครงงาน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านสมสนุก โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ โรงเรียนไตรคามสามัคคคีวิทยา และโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  • โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ระดับมัธยมศึกษา ๒ โครงงาน  ได้แก่ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์และโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  • โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ๒ โครงงาน ได้แก่ รงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา และโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  • โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒ โครงงาน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง และโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  • โครงงานภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา ๕ โครงงาน  ได้แก่ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์  โรงเรียนวัดโกรกประดู่  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง และโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  • โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๒ โครงงาน ได้แก่ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ และโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
  • โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ๑ โครงงาน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  • โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ โครงงาน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน

Advertisements