English Camp By PEER Center at Bannongmakatae School

3686เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp By PEER Center at Bannongmakatae School ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ร่วมกับ ศูนย์ PEER Center โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนขึ้น เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายจักรกริช ศรีวงศ์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยาง นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ศูนย์ PEER Center  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม และมีนางนฤพร พรหมบุตร นางสาวฐิติวรดา ดูเรืองรัมย์ คณะครูและนักเรียนแกนนำร.ร.บ้านหนองมะค่าแต้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน

Advertisements