แว่นตาเพื่อเยาวชนไทย

6183

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  นายมนูญ  หนูเนตร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะจากบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมามอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔  ที่มีปัญหาด้านสายตาและฐานะยากจนไม่สามารถจัดหาแว่นได้ด้วยตนเอง รวม ๒๕๘ คน    พร้อมกับมอบของขวัญและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โดยมีนางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวขอบคุณ และมีผู้แทนจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒  เขต ๓ และเขต ๔ ร่วมต้อนรับ

การมอบแว่นสายตาในครั้งนี้ ทางบริษทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน)  ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจวัดสายตาให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ -๔ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อตัดแว่นสายตานำมามอบให้แก่นักเรียนดังกล่าว

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน