โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

IMG_6098

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  เข้าแข่งขันในระดับภาค

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  โดยแต่กลุ่มโรงเรียนได้จัดแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มมาแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา   จากการแข่งขันมีทีมที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้เป็นตัวแทนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ไปแข่งขันระดับภาคที่ จ.กาฬสินธุ์ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

  • กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ชั้น ป.๔-๖      โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  • กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์  ชั้น ม.๑-๓     โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
  • กิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ ชั้น ม.๑-๓   โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน

 

 

Advertisements